• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Sản phẩm

Tôn mạ kẽm Smart VijaZinc

Tôn mạ kẽm Smart VijaZinc

Xem thêm

Tôn Lạnh Smart Vijagal

Xem thêm

Tôn Lạnh Smart Vijagal
Tôn màu Smart Color

Tôn màu Smart Color

Xem thêm

Tôn mạ kẽm Việt - Nhật

Tôn kẽm SSSC là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục theo công nghệ lò NOF hiện đại của thế giới, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.

Sản phẩm tôn mạ kẽm SSSC có bề mặt nhẵn bóng, cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ …

Xem thêm

Tôn mạ kẽm Việt - Nhật
Tôn mạ nhôm kẽm Việt - Nhật

Tôn mạ nhôm kẽm Việt - Nhật

Tôn mạ hợp kim nhôm - kẽm (tôn lạnh) SSSC được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục theo công nghệ lò NOF hiện đại của Tenoval - Italia, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.

Sản phẩm tôn lạnh SSSC có bề mặt nhẵn bóng, cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ …

Xem thêm

Tôn mạ màu Việt - Nhật

Tôn mạ màu SSSC sử dụng trên nền tôn mạ kẽm hoặc tôn lạnh SSSC với màng sơn thành phẩm là một trong các loại sơn sau: polyester, PVDF, SMP. Lớp sơn lót Epoxy Primer hoặc PU.

Sản phẩm tôn mạ màu SSSC có bề mặt nhẵn bóng, cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ.…

Xem thêm

Tôn mạ màu Việt - Nhật