• toân phöông nam
 • Tôn Việt Nhật
 • Che chở mọi công trình

Dây chuyền mạ màu Việt - Nhật

 • Nguyên vật liệu đầu vào / Input material:
  • Tôn cuộn / Coil: Tôn mạ kẽm hoặc mạ nhôm kẽm / galvanizing (GI) and galvalume (GL).
  • Chất lượng / Quality: Đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản / satisfy to Japanese standard.
  • Trọng lượng cuộn / Coil weight: Max 25 tấn / Max. 25 tons.
  • Đường kính lõi cuộn / Coil ID: Ø508 mm.
  • Khổ rộng cuộn / Coil width: 760 – 1.250 mm.
  • Độ dày tôn / Coil width: 0,15 – 1,5 mm.
  • Chất lượng bề mặt / Surface quality: Bông thường và bông nhỏ / Normal spangle (R) và mini spangle (M).
 • Thông số kỹ thuật về sản phẩm / Specification of Product
  • Chất lượng / Quality: Theo tiêu chuẩn Nhật Bản / Japan Standard
  • Khổ rộng cuộn / Coil width: 760 – 1.250 mm.
  • Độ dày tôn / Coil thickness: 0,18 – 1,00 mm
  • Đường kính lõi cuộn / Coil ID: Ø508 mm
  • Trọng lượng cuộn / Coil weight: Max 10 tấn / Max. 10 tons
  • Lớp sơn / Painting coating: Polyester
  • Chiều dày lớp sơn / Painting thickness :
Mặt trên / Top side Mặt dưới / Bottom side
Sơn lót / Primer Sơn hoàn thiện / Finishing Sơn lót / Primer Sơn hoàn thiện / Finishing
Tối thiểu / Min 5 μm Tối đa / Max 25 μm Tối thiểu / Min 5 μm Tối đa / Max 15 μm

 

Hình ảnh ứng dụng