• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Tòa tháp Landmark 81

Cung cấp: 60.000m2 ống gió

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh