• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Viglacera - nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng

Cung cấp: 46.000m tôn mạ màu
Địa chỉ: Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu