• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Nhà ga T2 - sân bay Nội Bài

Cung cấp: 45.000m2 ống gió
Địa chỉ: Cam Ranh - Khánh Hòa