• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM NHIỆM KỲ: 2022 – 2025

24/11/2022
|

Sáng các ngày 16 – 17/11/2022, Đại hội chi bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ: 2022 – 2025 của Nhà máy Biên Hòa và Nhà máy Nhơn Trạch lần lượt được tổ chức tại hội trường Công ty Tôn Phương Nam của hai Nhà máy.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội của hai Chi bộ, nhiệm kỳ: 2020 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ: 2022 – 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hai Chi bộ đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Các Chi ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn bộ phận, tạo điều kiện, làm tốt chức năng vận động CBCNV, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của các chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Việt - Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc nhứ nhất Công ty Tôn Phương Nam thay mặt Đảng ủy chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của hai Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các chi bộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, mỗi Đảng viên cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nêu cao tính tiên phong gương mẫu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn, phấn đấu đưa Công ty Tôn Phương Nam trở thành một trong những nhà sản xuất tôn mạ hàng đầu trong Khu vực Đông Nam Á.

Đại diện cho hai Chi bộ Biên Hòa và Nhơn Trạch, hai đồng chí Bí thư gửi lời cảm ơn đến đồng chí Bí thư Đảng bộ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt cho các đồng chí Đảng viên, hai đồng chí Bí thư chi bộ xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, thi đua, sáng tạo, học tập, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện năng lực bản thân để góp phần hoàn thành mục tiêu và hiện thực hóa tầm nhìn của Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Toản cảnh đại hội chi bộ Biên Hòa

Bỏ phiếu tại đại hội chi bộ Biên Hòa

Ra mắt BCH chi bộ Biên Hòa nhiệm kỳ: 2022 - 2025

Toàn cảnh đại hội chi bộ Nhơn Trạch

Đồng chí Lê Việt - Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc nhứ nhất Công ty Tôn Phương Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Đồng chí Lê Việt Bí thư đảng bộ chúc mừng BCH Chi bộ Nhà máy Nhơn Trạch, nhiệm kỳ: 2022 - 2025

TPN

Tin liên quan