• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Cập nhật một số hình ảnh của nhà máy mới tại KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú - Đồng Nai

|

  

  

  

 

Tin liên quan