• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

TÔN PHƯƠNG NAM KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM KỶ HỢI

|

Ngày 12/02/2019 (Mùng 8 AL), Công ty Tôn Phương Nam khai trương hồng phát.

Theo thông lệ hàng năm, vào ngày khai trương, Ban Tổng giám đốc gửi lời những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể CB-NV và gia đình. Thực hiện theo thông điệp “hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược” của Phó Tổng giám đốc thứ nhất, tập thể Tôn Phương Nam đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2019 để công ty ngày càng vững mạnh, phát triển phồn thịnh, mang lại lợi ích hài hòa cho quý khách hàng, đối tác.

Tin liên quan