• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Cuộc họp giữa Ban TGĐ SSSC và Lãnh đạo Công ty TNHH Thép Vina Kyoei ngày 28 tháng 10 năm 2020

03/11/2020
|

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại Nhà máy Nhơn Trạch, Công ty Tôn Phương Nam đã tổ chức gặp gỡ và trao đổi thông tin giữa Ban Lãnh đạo Công ty Tôn Phương Nam và Lãnh đạo Công ty TNHH Thép Vina Kyoei Steel, Công ty Kyoei Steel Group Viet Nam Italy Steel JSC, Công ty TNHH Thép Kyoei Viet Nam, Công ty SMC Summit, Công ty Sumitomo Corporation Việt Nam về thị trường ngành thép cây, thép dẹt tại Việt Nam, chia sẻ về chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Tham dự buổi họp,  về phía Công ty Tôn Phương Nam có Ông Lê Việt – P.Tổng Giám đốc thứ nhất, Ông Chida Phó Tổng Giám đốc cùng các Ông Trưởng các Phòng chức năng và Quản đốc các Phân xưởng, về phía Công ty TNHH Thép Vina Kyoei Steel gồm có ông Hiroyuki Iwasa Tổng Giám đốc, Ông Nii Phó Tổng Giám đốc kinh doanh,  Công ty Kyoei Steel Group VietNam Italy Steel JSC Ông Yasuhiro Yonemura Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Thép Kyoei Viet Nam  ông Hidekazu Fukunishi Tổng Giám đốc, Công ty SMC Summit Ông Shinji Yamashita Phó Tổng Giám đốc, Ông Tomita Trưởng Phòng, Công ty Sumitomo Corporation Việt Nam gồm có ông Yoji sukitani Tổng Giám đốc, Ông Le The Binh Phó Tổng Giám đốc.

Tại buổi họp Các Ban Lãnh đạo của các Công ty đã cùng nhận định tình hình khó khăn trong ngành thép tại Việt Nam như cung vượt quá cầu, hàng giả, bán phá giá thị trường… Bên cạnh đó Ban Lãnh đạo các bên cũng chia sẻ các kinh nghiệm đối diện để vượt qua, tìm cơ hội để phát triển.

Buổi làm việc diễn ra trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác trong quản lý cũng được trao đổi như quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng …

Ông Lê Việt P. Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và Ban Lãnh đạo tập đoàn Summitomo đã hộ trợ , giúp đỡ cho Công ty trong suốt thời gian vừa qua

Một số hình ảnh thăm quan nhà máy.

Tin liên quan