• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN Hướng dẫn và đào tạo về kiểm kê khí nhà kính, truy vết dấu chân carbon và cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới tại Công ty Tôn Phương Nam

06/02/2024
|

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam và nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp về triển khai thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính, truy vết dấu chân carbon và báo cáo CBAM (cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới), Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Công ty Tôn Phương Nam phối hợp tổ chức chương trình TẬP HUẤN hướng dẫn và đào tạo về kiểm kê khí nhà kính, truy vết dấu chân carbon và cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới (CBAM).

Về phía Tổng Công ty Thép Việt Nam:

- Đại diện Ban Kỹ thuật Đầu tư

Về phía Công ty Tôn Phương Nam:

- Ông Lê Việt, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

- Ông Keijiro Yamamoto, Phó Tổng Giám đốc

- Và trưởng, phó các phòng chức năng, quản đốc, phó quản đốc các phân xưởng sản xuất.

Về phía Công ty TNHH MTV Thép Tấm Lá Phú Mỹ - VNSTEEL (PFS):

- Ông Nguyễn Tấn Hoành, Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Võ Hồng Tiến, Phó Tổng giám đốc

- Và trưởng, phó các phòng, quản đốc, phó quản đốc phân xưởng

Về phía Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNFS):

- Ông Bùi Vĩnh Hào, Phó Tổng giám đốc

- Và trưởng, phó các phòng.

Về phía đơn vị tư vấn - Công ty RCEE-NIRAS (NIRAS Vietnam):

Chuyên gia Nguyễn Thanh Mai - Trưởng bộ phận Biến đổi Khí hậu

Ông Hoàng Anh - Chuyên gia Năng lượng và Khí nhà kính.

Lớp tập huấn được tổ chức đã kịp thời giúp các đơn vị, các bên tiếp cận, hiểu hơn về vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong cơ chế kiểm kê khí nhà kính, truy vết dấu chân các-bon và cơ chế điều chỉnh các-bon xuyên biên giới, đóng góp vào nỗ lực chung giảm phát thải khí nhà kính của cả nước Việt Nam.

Công ty Tôn Phương Nam mong rằng chương trình TẬP HUẤN sẽ giúp nâng cao năng lực của công ty, nâng cao năng lực của CB-NV công ty trong việc triển khai các nội dung trên, và đồng thời từng bước đáp ứng lộ trình thực hiện CBAM theo yêu cầu của EU, từng bước thích nghi với xu hướng Chuyển Đổi Xanh của ngành thép nói chung và ngành thép dẹt nói riêng trong thời gian tới, và mong rằng các nhà cung cấp nguyên liệu chính CRC như PFS, TNFS cùng phối hợp với Công ty Tôn Phương Nam thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính, truy vết dấu chân carbon và cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới theo lộ trình nêu trên. Hơn nữa, Tôn Phương Nam hy vọng và tin tưởng rằng, chương trình TẬP HUẤN sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của SSSC, PFS và TNFS, duy trì và gia tăng sản lượng xuất khẩu sản phẩm Tôn Phương Nam vào thị trường Ấu châu và các thị trường lớn khác như Đông Nam Á, Mỹ, Canada, Úc… trong năm 2024 và những năm tiếp theo, và theo đó, gia tăng sản lượng tiêu thụ của PFS, TNFS.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty thép Việt Nam, Công ty PFS, Công ty TNFS, Công ty tư vấn RCEE-NIRAS đã hỗ trợ và đồng hành trong buổi tập huấn này.

Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Buổi tập huấn:

Ông Lê Việt – Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam phát biểu tại buổi Tập huấn

Chụp hình lưu niệm tại sảnh tiếp tân Công ty Tôn Phương Nam

Chụp hình lưu niệm tại hồ nước Công ty Tôn Phương Nam

Chụp hình lưu niệm tại Hội trường Công ty Tôn Phương Nam

Chuyên gia Nguyễn Thanh Mai - Trưởng bộ phận Biến đổi Khí hậu trinh bày nội dung đào tạo, tập huấn

Ông Hoàng Anh - Chuyên gia Năng lượng và Khí nhà kính trinh bày nội dung đào tạo, tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn

Factory tour

Factory tour

Tin liên quan