• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

TÔN PHƯƠNG NAM: HAI NHÀ MÁY ĐẠT NHÀ MÁY CÔNG VIÊN

|

Tôn Phương Nam có 2 nhà máy tại Biên Hòa và Nhơn Trạch với 314 lao động, cơ cấu tổ chức gồm 4 phân xưởng sản xuất, 6 phòng ban chức năng. Với hơn 22 năm hoạt động và phát triển, Công ty Tôn Phương Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tình hình hoạt động SXKD của Công ty hàng năm luôn đạt hiệu quả cao, tăng trưởng và phát triển bền vững; việc làm cho người lao động ổn định; thu nhập và đời sống của CBCNV ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong suốt quá trình hoạt động, Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến công tác xây dựng công ty xanh-sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Trong nhiều năm qua công tác này đã có tác động tích cực tới kết quả SXKD và đời sống CNVC-LĐ của Công ty. Kết quả cả 2 nhà máy của Công ty đều đã đạt danh hiệu “Nhà máy - Công viên” do Công đoàn Tổng công ty trao tặng, tổng diện tích cây xanh thảm cỏ hiện nay là 21.880 m2; Nhiều năm liền Công ty không có bất kỳ tai nạn lao động nặng nào. Phong trào “Xanh, sạch, đẹp và an toàn vệ sinh lao động” được Công đoàn công ty phát động hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện, thường xuỵên kiểm tra, đôn đốc và tổng kết thi đua khen thưởng định kỳ kết hợp với sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm. Ban chấp hành Công đoàn phải triển khai phong trào gắn với công tác 5S đến các Công đoàn bộ phận Phân xưởng và các tổ Công đoàn phòng ban; tại các Phân xưởng sản xuất đều có các bản tin, dán các nội dung về các phong trào công đoàn phát động, các hướng dẫn thực hiện 5S để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho toàn thể Công nhân đọc và thực hiện; các quản đốc Phân xưởng phải nhận diện điểm chưa đạt và khắc phục, phân khu vực cụ thể, phân công từng ca, tổ thực hiện công tác 5S và kiểm tra chéo lẫn nhau. Các khu vực hành lang, lối đi chung hàng ngày các phân xưởng đều cử người thu dọn vệ sinh công nghiệp nhà xưởng, tổ chức và duy trì việc chăm sóc cây xanh thảm cỏ thường xuyên.

(Tạp chí Công thương)

Tin liên quan