• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Công ty Tôn Phương Nam diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2022

01/07/2022
|

Thực hiện theo chương trình định kỳ hằng năm, Công ty Tôn Phương Nam tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai hướng dẫn. Sau đợt diễn tập, các đội viên PCCC Tôn Phương Nam lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích trong công tác phòng và chữa cháy nhằm áp dụng tại Công ty cũng như trong cuộc sống cá nhân.

Hy vọng qua đợt diễn tập này, mỗi đội viên PCCC Tôn Phương Nam sẽ nhận thức được mối nguy hiểm khi để xảy ra cháy, đặc biệt nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy và chữa cháy tại chỗ. Buổi diễn tập cũng cho thấy sự quan trọng của mỗi cá nhân trong công tác PCCC – là những mắt xích chủ chốt góp phần xây dựng Công ty Tôn Phương Nam phát triển, bền vững.

 

TPN

Tin liên quan