• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020-2025

|

Hoà trong không khí thi đua, phấn khởi của cả nước chào mừng Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 03/06/2020, Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam được tổ chức vào thời điểm đất nước sau 35 năm đổi mới (1986 – 2021), với những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời cũng là dịp Công ty Tôn Phương Nam kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển (1995 – 2020), với những đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ gồm có:

Bà Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP
Các đồng chí trong Ban xây dựng của Đảng ủy Tổng công ty thép Việt Nam  - CTCP
Cùng toàn thể 49 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam.

Trước khi chính thức bắt đầu, Đảng bộ đã bầu ra Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký để điều hành và ghi chép các nội dung của Đại hội. Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

Đồng chí Lê Việt - Bí thư Đảng ủy khóa IX, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty;
Đồng chí Lai Thế Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy khóa IX, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban dự án;
Đồng chí Dương Phương Bắc - UV BCH Đảng bộ khóa IX, Bí thư Đoàn Thanh niên, Quản đốc Phân xưởng sơn Biên Hòa.

Đại hội đã đánh giá một cách chính xác, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong 5 năm 2020 - 2025 sát với tình hình; tận dụng tốt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, với tầm nhìn xây dựng công ty phát triển bền vững, trở thành một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh tôn mạ hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X bao gồm những đồng chí có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện đúng nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng công ty.

[Đồng chí Phạm Thu Hiền và Đồng chí Vương Duy Khánh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam, nhiệm kỳ 2020-2025] Đồng chí Phạm Thu Hiền và Đồng chí Vương Duy Khánh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ III. Đoàn đại biểu đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và đại diện cho trí tuệ và ý nguyện của Đảng bộ, có khả năng đóng góp một cách sáng tạo và tâm huyết cho Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng công ty.

Chương trình và nội dung của Đại hội đã được thực hiện tốt, mỗi đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành Nội quy, Quy chế của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam lần thứ X diễn ra trong bối cảnh mới, nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Toàn thể đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam, đưa công ty phát triển bền vững và vươn tầm cao mới.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Tin liên quan