• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Công ty Tôn Phương Nam tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên năm 2022

21/10/2022
|

Sau hai năm thực hiện họp Hội đồng thành viên thường niên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ngày, 14 tháng 10 năm 2022, Công ty Tôn Phương Nam vinh dự được đón tiếp các Thành viên Hội đồng thành viên Công ty đến tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên năm 2022 được tổ chức tại văn phòng Công ty tại Nhơn Trạch – Đồng Nai.

Thành phần tham dự bao gồm:

Về phía các Thành viên Hội đồng thành viên:

1. Ông Trần Hữu Hưng – Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo ủy quyền thứ nhất của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Tôn Phương Nam

2. Ông Lê Việt – Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo ủy quyền thứ hai của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Tôn Phương Nam

3. Ông Loh Meng Kiat – Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo ủy quyền thứ nhất của Công ty FIW Steel Sdn. Bhd. tại Công ty Tôn Phương Nam.

4. Ông Tan Kim Heng - Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo ủy quyền thứ hai của Công ty FIW Steel Sdn. Bhd. tại Công ty Tôn Phương Nam.

5. Ông Akihiro Kuromi – Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo ủy quyền của Sumitomo Corporation tại Công ty Tôn Phương Nam.

6. Ông Yoji Sukitani – Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam tại Công ty Tôn Phương Nam.

7. Ông Lim Teck Leong David – Thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo ủy quyền của Công ty LCG Holdings Pte. Ltd. tại Công ty Tôn Phương Nam, do không sắp xếp được công việc nên không thể tham dự trực tiếp cuộc họp mà gửi phiếu biểu quyết thông qua thư điện tử.

Về phía Ban Tổng Giám đốc Công ty Tôn Phương Nam:

1. Ông Loh Meng Kiat – Tổng Giám đốc

2. Ông Lê Việt – Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

3. Ông Keijiro Yamamoto – Phó Tổng Giám đốc

Tại cuộc họp lần này, các Thành viên Hội đồng thành viên đã thăm các phân xưởng sản xuất, nghe báo cáo từ Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2021; 9 tháng đầu năm 2022; kế hoạch quý 4/2022; thông qua các nội dung họp HĐTV năm 2022, từ đó đề ra các chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Công ty nhằm từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong số các nhà sản xuất tôn mạ lớn nhất Đông Nam Á.

Cuộc họp đã kết thúc một cách thành công tốt đẹp vào cùng ngày.

Một số hình ảnh của cuộc họp

Từ trái qua: ông Keijiro Yamamoto, ông Akihiro Kuromi, ông Lê Việt, ông Loh Meng Kiat, ông Trần Hữu Hưng, ông Tan Kim Heng, ông Yoji Sukitani.

Hội đồng thành viên bỏ phiếu tại cuộc họp.

Các Thành viên chụp hình lưu niệm

Các Thành viên tham quan phân xưởng sản xuất

TPN

 

Tin liên quan